Chương trình khuyến mãi Growbust

banner Gbust vuong 3.5

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

GROWBUST NHẤT PHÁT 

Do đặc tính của sản phẩm GrowBust NHẤT PHÁT, cần phải dùng trong thời gian dài từ 6 – 8 tháng mới đạt được hiệu quả cao. Với mụch đích hỗ trợ chi phí những khách hàng đang dùng sản phẩm và có ý định dùng GrowBust NHẤT PHÁTCông ty Nhất Phát sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt sẽ được áp dụng dành cho người tiêu dùng như sau:

1. “GÓI GrowBust NHẤT PHÁT – 4 tháng”:

12 hộp x 500 ngàn/hộp = 6 triệu đồng, sẽ được ưu đãi tặng thêm 12 hộp.  Tương đương với khách hàng được tặng thêm 4 tháng dùng sản phẩm .

2. “GÓI GrowBust NHẤT PHÁT – 3 tháng”:

9 hộp x 500 ngàn/hộp = 4,5 triệu đồng, sẽ được ưu đãi tặng thêm 8 hộp. Tương đương với khách hàng được tặng thêm gần 3 tháng dùng sản phẩm

3. “GÓI GrowBust NHẤT PHÁT – 2 tháng”:

6 hộp x 500 ngàn/hộp = 3 triệu đồng, sẽ được ưu đãi tặng thêm 4hộp. Tương đương với khách hàng được tặng thêm gần 1,5 tháng dùng sản phẩm

4. “GÓI GrowBust NHẤT PHÁT – 1 tháng”:

3 hộp x 500 ngàn/hộp = 1,5 triệu đồng, sẽ được ưu đãi tặng thêm 2 hộp.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 091 550 1318